Ömer Faruk Dere

Kadıköy İHL, Marmara Ü. İlahiyat (Lisans) ve Marmara Ü. İslam Tarihi ve Sanatları (Y. Lisans), İstanbul Ü. İslam Tarihi ve Sanatları (Doktora) eğitimi aldı. Ebrû eğitimini Hikmet Barutçugil’den, hat derslerini Mehmet Özçay’dan aldı; sülüs ve nesih yazıları öğrendi. Ayrıca Savaş Çevik’ten de kaligrafi öğrendi. Eserleri başta dokuzu şahsî olmak üzere altmışın üzerinde ulusal ve uluslararası fuar ve sergide teşhir edildi. Sanatçının yurt içinde ve dışında resmî ve özel koleksiyonlarda ve müzelerde çok sayıda eseri buulumaktadır.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma konusu itibariyle Osmanlı arşivlerinde uzun çalışmalarda bulundu. Düzenlediği Osmanlı Türkçesi ve mezar taşları okuma seminerleri yoğun ilgi gördü. Ekibiyle birlikte Eyüpsultan hazireleri başta olmak üzere üç bine yakın mezar taşını envanterleyip prestij kitap olarak yayınladı.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi ve Haluk Perk Müzesi’nde Türk-İslâm sanatları uzmanlık görevlerini üstlenen Dere, Sakıp Sabancı Müzesinin 534 parçalık tüm envanterini çıkarmış ve Haluk Perk Müzesinde de üç binden fazla İslamî eser envanteri çalışmasında bulunmuştur.

Hüsn-ü hat hocalığıyla başladığı İBB-İSMEK eğitmenliği vazifesini on yedi yıl sürdürmüştür. Kurucularından olduğu Türk-İslam Sanatları İhtisas Merkezi’nde ebrû ve kaligrafi sanatları hocalığı yapan sanatçı, aynı branşların zümre başkanlığı vazifelerini de on yıl üstlenmiştir. Yetiştirdiği yirmiye yakın öğrencisi hocalık yapmaktadır. Hüsn-ü hat ve kaligrafi derslerine atölyesinde, Uluslararası Çınar Sanat Merkezi’nde ve kurucularından olduğu TDV KAGEM-Kuveyt Türk sanat atölyelerinde devam etmektedir.

Ümraniye Belediyesi genel sanat danışmanlığı ve küratörlüğü görevlerini yürütmüş olan Dere, Şile Belediyesi projesi olarak Şile ilçe sınırları içinde yer alan 471 adet Osmanlı devri mezar taşını envanterlemiş ve yayına hazırlamıştır.

Sanat yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulunan, önemli kurum ve kuruluşların kaligrafik, grafiksel logolarını tasarlayan, ve yetiştirdiği öğrencilerle çok sayıda sanat projesi gerçekleştiren Dere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Uganda, Suriye, Ukrayna, Singapur, Bosna-Hersek, Hollanda, Katar, Uganda, Kenya, Norveç, İspanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya, Kosava, Çin, Fas ve Almanya’da hat ve ebrû gösterileri yapıp sergiler açtı, konferanslar verdi. 2013 yılında Venedik Bienali’nde yönetmen Ali Kazma’nın “Rezistans” adlı çok kanallı video eserinde hat sanatıyla Türkiye’yi temsil etti. 2018 yılında I. Yeditepe Bienali’nde Hat sanatında ilk defa olarak tematik üç boyutlu bir enstalasyon çalışması gerçekleştirdi.

Son yıllarda “Özgün Hat” sahasında ürettiği eserler ile dikkatleri üzerine topladı. Ebrû sanatında tasarladığı tam stilize çiçekler ile kendine özgü "Ebrû Dere'si" ebrûlarını literatüre kazandırdı.

Önemli koleksiyon ve kurumlara sanat danışmanlığı da yapan Dere'nin sanat ve sanat tarihiyle alakalı yayınlanmış on yedi kitabı, on dokuz ilmî makalesi, çok sayıda sanat röportajları, konferansları, radyo ve tv programları bulunmaktadır.

Sanat ve sanat tarihine dair çalışmalarına yirmi sekiz yıldır aralıksız olarak devam eden Dere, evli ve üç çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Yayınlanan Kitapları :

1. Hattat Hâfız Osman Efendi (The Calligrapher Hafız Osman Efendi)
2. Hat ve Tezhip Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları (Calligraphy and İllumination Art)
3. Ebrû Sanatı -Tarihçe, Malzeme, Uygulama (Turkish Ebru Art)
4. Devlet-i Aliyye’den Günümüze Ebrû Sanatı (Turkish Ebru Art from Ottoman Era to Present)
5. Eyüpsultanda Taşa İşlenen Medeniyet (The Civilization Engraving on The Stones in Eyupsultan)
6. Hat Sanatı Nesih Yazı Metodu (The Islamic Calligraphy, Naskh Writing Method)
7. Hat Sanatı Sülüs Yazı Metodu (The Islamic Calligraphy, Sulus Writing Method)
8. Kaligrafi Sanatı (The Latin Calligraphy Art)
9. Kaligrafi Çalışma Defteri (Calligraphy Practice Book)
10. Kaligrafi Çalışma Defteri, İnkılab Yayınları, İstanbul 2016.
11. Minyatür Sanatı, Ayfer Çimen Balaban (Sanat Yönetmenliği), İnkılab Yayınları, İstanbul 2017.
12. Tezhib Sanatı, Hacer Sönmez (Sanat Yönetmenliği), İnkılab Yayınları, İstanbul 2018.
13. Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Haziresi Tarihi Mezar Taşları, Eyüpsultan Belediyesi Yayınları (ortak yayın), İstanbul 2018.
14. Hat Sanatı Rık’a Yazı Metodu, İnkılab Yayınları, İstanbul 2018.
15. Ebrû Sanatı, İnkılab Yayınları, İstanbul 2020.
16. Kaligrafi Sanatı 2, İnkılab Yayınları, İstanbul 2020.
17. Kaligrafi Çalışma Defteri 2, İnkılab Yayınları, İstanbul 2020.

 

Kadıköy IHL, Marmara University. Theology (Bachelor) and Marmara University. Islamic History and Arts (MA), Istanbul University. He studied Islamic History and Arts (Ph.D.). He received his Ebru education from Hikmet Barutçugil and his calligraphy education from Mehmet Özçay; He learned Thuluth and Naskh scripts. He also learned calligraphy from master Savaş Çevik. His works were exhibited in more than sixty national and international fairs and exhibitions, nine of which were personal. The artist has many works in official and private collections and museums in the country and abroad.

In terms of his research subject, he made long studies in the Ottoman archives. The Ottoman Turkish and gravestone reading seminars he organized attracted great attention. Together with his team, he inventories nearly three thousand gravestones, especially Eyupsultan cemeteries, and published them as a prestige book.

Dere, who undertook the duties of a Turkish-Islamic arts specialist at Sabancı University Sakıp Sabancı Museum and Haluk Perk Museum, made an inventory of 534 pieces of the Sakıp Sabancı Museum and conducted an inventory of more than three thousand Islamic artifacts at the Haluk Perk Museum.

He continued his duty as İBB-İSMEK teacher, which he started with Islamic calligraphy teaching, for seventeen years. The artist, who teaches marbling and calligraphy arts at the Turkish-Islamic Arts Center, of which he is one of the founders, also assumed the responsibilities of the head of the branch of the same branches for ten years. About twenty of his students have become teachers. He continues his calligraphy and calligraphy classes in his studio, at the International Çınar Art Center, and at TDV KAGEM-Kuveyt Turk art studios, of which he is one of the founders.

Having served as the general art consultant and curator of Ümraniye Municipality, Dere has inventoried and prepared for publication 471 Ottoman-era tombstones located within the borders of Şile district as a project of Şile Municipality.

Dere was a jury member in art competitions, designed the calligraphic and graphical logos of important institutions and organizations, and realized many art projects with the students he trained.

He made calligraphy and marbling shows and held exhibitions and gave conferences in United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Uganda, Syria, Ukraine, Singapore, Bosnia-Herzegovina, the Netherlands, Qatar, Uganda, Kenya, Norway, Spain, Azerbaijan, Albania, Montenegro, Macedonia, Kosovo, China, Morocco, and Germany. In 2013, he represented Turkey with calligraphy in director Ali Kazma's multi-channel video work "Resistance" at the Venice Biennale. In 2018, he realized a thematic 3D installation work for the first time in calligraphy at the 1st Istanbul Yeditepe Biennial.

He has attracted attention with the works she has produced in the field of “Modern Islamic Calligraphy” in recent years. With the fully stylized flowers he designed in the art of Ebru, he brought his unique "Dere's Ebru" marblings to the literature.

Dere, who is also an art consultant to important collections and institutions, has seventeen published books on art and art history fields, nineteen scientific articles, numerous art interviews, conferences, radio, and TV programs.

Dere, who has been continuing his studies on art and art history for twenty-eight years, is married and has three children. He can speak English and Arabic at an advanced level.

His published books:

1. Hattat Hâfız Osman Efendi (The Calligrapher Hafız Osman Efendi)
2. Hat ve Tezhip Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları (Calligraphy and İllumination Art)
3. Ebrû Sanatı -Tarihçe, Malzeme, Uygulama (Turkish Ebru Art)
4. Devlet-i Aliyye’den Günümüze Ebrû Sanatı (Turkish Ebru Art from Ottoman Era to Present)
5. Eyüpsultanda Taşa İşlenen Medeniyet (The Civilization Engraving on The Stones in Eyupsultan)
6. Hat Sanatı Nesih Yazı Metodu (The Islamic Calligraphy, Naskh Writing Method)
7. Hat Sanatı Sülüs Yazı Metodu (The Islamic Calligraphy, Sulus Writing Method)
8. Hat Sanatı Rık’a Yazı Metodu (The Islamic Calligraphy, Rık’a Writing Method)
9. Kaligrafi Sanatı 1 (The Latin Calligraphy Art)
10. Kaligrafi Çalışma Defteri 1,(Calligraphy Practice Book)
11. Kaligrafi Sanatı 2 (The Latin Calligraphy Art)
12. Kaligrafi Çalışma Defteri 2,(Calligraphy Practice Book)
13. Minyatür Sanatı, Ayfer Çimen Balaban (Publication Editor)
14. Tezhib Sanatı, Hacer Sönmez (Publication Editor)
15. Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Haziresi Tarihi Mezar Taşları(Ottoman Gravestones in Eyüpsultan)
16. Ebrû Sanatı (Turkish Ebru Art)
17. İmam Hatip Liseleri Ebrû Sanatı Ders Kitabı(Textbook For High Schools).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 omerfarukdere.com Tasarım / Design - Semih Şentürk